Doğal Gaz Çözümleri

"Tüketim değeri yıllık 75 bin metreküp üzerinde olan tüketicilerin kendi tedarikçilerini serbestçe seçebildiğini biliyor muydunuz?"

 

 02/05/2001 tarihinde yayınlanan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında, BOTAŞ’ın mevcut doğal gaz ithalat kontratının bir kısmının 2005 yılında özel sektöre devredilmesi ve 2008 yılında spot LNG ithalatının kamu haricinde özel sektör firmaları tarafından ithalatın önünün açılması  kapsamında OMV Enerji,  Doğal Gaz piyasasına hizmet vermeye başlamıştır. 

 

OMV Enerji, Türkiye’nin doğal gaz giriş noktalarından tedarik ettiği yıllık 1 milyar metreküp hacmindeki doğal gazı, doğal gaz iletim ve dağıtım hatları üzerinden, yurt genelinde Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları ve toptan satış şirketlerinin kullanımına sunmaktadır.

Endüstriyel Müşteriler için Çözümler

OMV Enerji, 2012 yılından bu yana boru hattı üzerinden müşterilerine “Kesintisizsürdürülebilir ve öngörülebilir enerji hizmeti” prensibiyle doğal gaz tedarik etmektedir. Her tesisin kendine özgü üretim planı ve beraberinde getirdiği doğal gaz tüketim profiline göre optimum çözüm önerileri sağlar.

 

Dağıtım Şirketleri için Çözümler

Ülkemizde en temiz yakıt doğal gaza olan ihtiyaç, artan abone sayısı ile gün geçtikçe artmaktadır. 

 

OMV Enerji serbest tüketici satışlarında ve doğal  gaz tedarik optimizasyonundan elde ettiği veya sadece edindiği ulusal  ve uluslararası tecrübeyi, dağıtım şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılarken kullanabilmekte ve bu sayede farklı kaynaklardan edindiği doğal gazı en doğru çözümler ile dağıtım şirketlerinin tedarik ihtiyaçlarına en uygun koşulda sunabilmektedir.

 

Boru hattı doğal gazı tedariğine ek olarak OMV Enerji; EPDK’nın 08/06/2017 tarih ve 7110-7 numaralı “Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kararı gereği, dağıtım şirketlerinin ana iletim hatlarıyla ulaşamadığı noktalarda LNG ile doğal gaz tedariğini mümkün kılmaktadır.

 

LNG pazarında lider konumda olan OMV Enerji, yaygın LNG dağıtım ağı ve profesyonel filo yönetimi ile sürekli ve rekabetçi LNG tedarik edebilmektedir. OMV Enerji LNG pazarında yıllardır sürdürdüğü pazar liderliğinden elde ettiği tecrübeyle dağıtım şirketleri için dağıtım bölgelerine özgü, güvenli ve zamanında çözümler sunabilmektedir.

 

Toptan Satış İkili Anlaşmalar

OMV Enerji, son tüketicilere yapmış olduğu doğal gaz tedariğiyle birlikte, doğal gaz toptan satış şirketlerine gaz tedariği yapmaktadır. Sahip olduğu uluslararası piyasalardaki deneyimi, güçlü tedarik anlaşmaları ve doğal gaz depolama yönetim tecrübesi ile toptan satış şirketlerine farklı ürün çözümleri sunabilmektedir.

 

OMV Enerji, günlük, aylık, dönemlik veya senelik doğal gaz ikili anlaşmaları ile beraber kısa, orta ve uzun vadede esnek fiyatlı alım-satım sözleşmeleri ile dengeleme amaçlı ve/veya şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak Gün Sonu Ticareti ve Gün Öncesi Ticaret yapabilmektedir.

 

EPİAŞ tarafından işletilmeye başlanmasının ardından piyasa gelişiminde ve hacimlerin artmasında etkili olması beklenen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda aktif rol alınması hedeflenmektedir. 

 

Enerji Santralleri için Çözümler

OMV, modern, teknolojik ve dünya standartlarında inşa ettiği 860 MW kurulu gücündeki Romanya Brazi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santraliyle Avrupa’da enerji arz güvenliğine katkı sağlamaktadır. OMV Enerji, kendi üretim santrali ve Avrupa piyasalarındaki diğer doğal gaz santrallerinde edindiği tecrübeyle, Türkiye’de faaliyet gösteren enerji santrallerine elektrik enerjisi piyasasında sinerji yaratabilecek şekilde doğal gaz tedariği yapabilmektedir.

 

OMV Enerji, büyük elektrik santrallerinin yanı sıra portföyünde bulunan müşterilerin kendi kojenerasyon tesislerine en uygun piyasa koşullarında gaz tedariği sağlamakta ve bunun beraberinde piyasa güç yönetim çözüm önerileri ve hizmetleriyle, müşterilerinin elektrik piyasalarındaki fırsatlardan eş zamanlı faydalanmasının önünü açmaktadır. 

Fiyatlandırma Çözümleri

Doğal gaz, günümüzde spot ticareti yapılan ve fiyatı arz ve talebe göre şekillenen bir emtia haline gelmiştir. Ülkemizde EPİAŞ'ın şemsiyesi altında Doğal Gaz Sürekli Ticaret Platformu'nun faaliyete girmesiyle esnek ve öngörülebilir fiyatlandırma çözümlerinin önemi artacaktır.

 

OMV Enerji, müşterilerine sürekli gelişen ve giderek hızlanan rekabet ortamında öngörülebilir ve şeffaf fiyatlandırma çözümleri sunmakta, güçlü sermaye yapısı ve müşteriye özgü risk yönetim modelleri ile müşterilerinin kendi sektörlerinde rekabetçi pozisyonlarını güçlendirmektedir.  

 

OMV Enerji, müşterilerinin iş modellerini, üretim planını ve tüketim taleplerindeki değişkenlikleri analiz ederek finansal modeller inşa etmekte ve ilgili müşteriye özgü fiyatlandırmalar yapmakta ve portföyündeki diğer müşterilerin yarattığı portföy kazanımlarını tüm müşterilerine faydalandırmaktadır. 

 

OMV Enerji, grup şirketlerinin üretim portföyünde bulunan veya uluslararası temasta olduğu diğer tedarikçilerle yeni doğal gaz anlaşmaları ve doğal gaz kaynak çeşitlendirmesi yaparak, iş modelleri için daha sürdürülebilir ve güvenli bir tedarik zinciri kurgulamaktadır.