OMV Hakkında

OMV Aktiengesellschaft

OMV, çevresel sorumluluk anlayışına dayalı olarak, petrol, gaz, yenilikçi enerji ve en yüksek kalitede petro-kimyasal çözümler üretmekte ve pazarlamaktadır. 2019 yılında elde edilen 23 milyar Euro’luk grup satış hacmi ve yaklaşık 20 bin çalışanıyla OMV Aktiengesellschaft, Avusturya’nın en büyük halka açık şirketlerinden biridir. OMV, Orta ve Doğu Avrupa’nın parçası olarak Romanya ve Avusturya’da güçlü bir yapıya sahiptir ve diğer temel faaliyet bölgeleri olan Rusya, Kuzey Denizi, Orta Doğu ve Afrika ile Asya – Pasifik bölgelerinde sahip olduğu dengeli bir uluslararası portföyü yönetmektedir. 2019 yılında gerçekleşen günlük üretim hacmi 487.000 boe/d civarındadır. OMV, Avrupa'da üç rafineri işletmektedir, ADNOC Rafineri ile ticari ortak girişiminde %15'lik bir paya sahiptir ve yıllık toplam işleme kapasitesi 24,9 milyon tondur. Ayrıca, OMV’nin dünyanın önde gelen polyolefin üreticilerinden biri olan Borealis ile %36 ortaklığı bulunmaktadır. Şirket, on Avrupa ülkesinde 2.100 dolum istasyonu işletmektedir.  OMV Avusturya ve Almanya’da doğal gaz depolama tesislerine sahip olup bağlı ortaklığı Gas Connect Austria GmbH, Avusturya’da bir doğal gaz boru hattı şebekesi işletmektedir. 2019 yılında, doğal gaz satış hacmi 137 TWh civarında gerçekleşmiştir. Sürdürülebilirlik OMV kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. OMV, düşük karbon ekonomisine geçişi destekliyor. Bu bağlamda OMV, karbon yoğunluğunun azaltılması ve yeni enerji ile petrokimya çözümleri sunmak için ölçülebilir hedefler belirlemiştir.

OMV’nin iştiraki olan OMV Enerji Ticaret A.Ş; OMV grubunun Türkiye’deki DOĞAL GAZ, LNG ve ELEKTRİK satışı ve ticari faaliyetleri yürütmektedir. OMV Enerji Ticaret A.Ş ‘Enerji Çözüm Ortağı’ bilinci ile doğal gaz, LNG ve elektrik tedariğini tek çatı altında sağlayabilen entegre bir enerji şirketidir.

 

OMV Enerji, boru hattı gazının ulaşmadığı bölgelerde tüketicilerin, ekonomik, çevreci ve verimli bir yakıt olan doğal gazdan faydalanması amacı ile 06.01.2005 tarihinde kurulmuştur.


2005’ten bu yana Türkiye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sektöründe faaliyet gösteren OMV Enerji, yüksek hizmet kalitesi, müşteri odaklı çözüm anlayışı sayesinde LNG tedariğinde piyasanın önemli aktörlerden biri konumuna gelerek pazarda lider konuma gelmiştir. LNG'nin tüm Türkiye'de faaliyet gösteren müşterilere ulaştırılması OMV iştiraki olan, OMV Gaz İletim A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 


Çevreci ve ekonomik bir yakıt olması nedeni ile Türkiye'nin ekonomik büyümesinin beraberinde getirdiği enerji ihtiyacına en doğru çözüm olan doğal gazın kullanımı ve önemi her geçen gün  artmaktadır. OMV Enerji, gelişen Türkiye doğal gaz pazarında önemli bir yer edinmeyi hedef alan stratejileri doğrultusunda, 2012 gaz yılından itibaren boru hattından doğal gaz satışına başlamıştır. OMV Enerji’nin yıllık ortalama doğal gaz satış miktarı 1 milyar m3’tür. 


OMV Enerji, takip eden yıllarda grup şirketinin yakın coğrafyalardaki üretim faaliyetlerinden tedarik ettiği doğal gaz ile pazar payını artırarak daha da etkin bir konuma erişmeyi hedeflemektedir.  Türkiye’de sahip olduğu pazar payını artırmak amacı ile ek kaynak arayışını sürdürmektedir.  


Netice itibariyle OMV, Türkiye genelinde yaygın müşteri portföyüne enerjinin her üç formu olan LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz), boru hattı doğal gazı ve elektrik olmak üzere en üst seviyede hizmet sunmaktadır. OMV Enerji bu alanda Türkiye’nin en çok tercih edilen enerji sağlayıcısı olmayı amaç edinmiş ve uluslararası arenada edindiği tecrübe beraberinde Türkiye’nin enerji güvenliğine ve kaynak çeşitliliğine yenilikçi çözümler getirmeyi hedeflemektedir.


OMV Enerji Ticaret A.Ş. faaliyetlerini aşağıda belirtilen lisanslar ile gerçekleştirmektedir. 

  • Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı:  DTS/1509-1/170 - 28.02.2008 tarihinden geçerli 30 yıl sürelidir.
  • İthalat (Spot LNG) Lisansı: DİT/4829-2/333 - 16.01.2014 tarihinden geçerli 30 yıl sürelidir.
  • Elektrik Tedarik Lisansı : ETS/3851-12/2336  - 01.06.2012 tarihinden geçerli 30 yıl sürelidir.
  • LNG İletim Lisansı (OGİ) : DİL/509-28/091 -  07.07.2005 tarihinden geçerli 30 yıl sürelidir.  

 

ISO/ IEC 27001 : 2013 Belgesi

 

OMV, bünyesindeki tüm bilgi ve bilgi varlıklarının gizliliğine önem vermektedir ve uluslararası seviyeden başlayarak ülke bazında özelleşen bir bilgi güvenliği yapılanmasına sahiptir.

 

OMV Enerji Ticaret A.Ş. ve OMV Gaz İletim A.Ş. var olan ve benimsediği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan Bilgi Güvenliği Politikası, ISO 27001:2013 Standardı’ nda yer alan gereksinimler ve zorunlulukların tanımlanması ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 

NG, LNG, Elektrik Satış, Pazarlama ve Ticareti, Lojistik, Portföy Yönetimi, Ticari Destek, Bilgi Teknolojileri, Finans, İnsan Kaynakları süreçlerinde bilgi işlenen veya bilgi işlenmesine aracı olan tüm kurumsal bilişim sistemleri ve bilgi varlıkları kapsamında OMV Enerji Ticaret A.Ş’ nin  ISO 27001:2013 Standardına uygunluğu belgelendirilmiştir.

 

LNG’ nin karayolu ile taşınması, Lojistik, Portföy Yönetimi, Ticari Destek, Bilgi Teknolojileri, Finans, İnsan Kaynakları süreçlerinde bilgi işlenen veya bilgi işlenmesine aracı olan tüm kurumsal bilişim sistemleri ve bilgi varlıkları  kapsamında OMV Gaz İletim A.Ş.’nin ISO 27001:2013 Standardına uygunluğu belgelendirilmiştir.   

 

Çalışanların farkındalığının artırılması, güncel olayların takip edilmesi ile önlem kontrollerinin kurulması, riskli alanların belirlenmesi ve önlem alınması gibi çalışmalar BGYS’ nin organizasyon geneline yaygınlaştırılmış bir süreç olmasını sağlanmakta; tüm çalışanların ve üçüncü tarafların bu kapsamda katkılarına önem verilmektedir.